skip navigation

San Juan Coaching Staff

Coaching Director

Zeca Neto

Zeca Neto

Zeca Neto

Director of Coaching

Phone: (916) 849-9980

 
Teams Coaching
Spirits '04 (U17) ECNL - 2020/21
Spirits '02/'03 (U19) ECNL - 2020/21

Program Directors

Matt Bernard

Matt Bernard

Matt Bernard

Technical Director

 
Teams Coaching
Spirits '05 (U16) ECNL - 2020/21
Lightning '08 (U13) ECNL - 2020/21
Goalkeeper Director - 2020/21

Head Coaches

Leandro Barge

Leandro Barge

Leandro Barge

Head Coach

 
Teams Coaching

Spirits '09 (U12) Blue - 2020/21
Spirits '08 (U13) White - 2020/21
Spirits '06 (U15) White - 2020/21

Araia Berhane

Araia Berhane

Araia Berhane

Head Coach

 
Teams Coaching

Lightning '10 (U11) Blue - 2020/21
Lightning '08 (U13) Blue - 2020/21
Spirits '04 (U17) ECRL/Blue - 2020/21

Rachel Bernard

Rachel Bernard

Rachel Bernard

Girls Youth Coordinator

Phone: (916) 213-9963

 
Teams Coaching

Spirits '11 (U10) Blue - 2020/21
Spirits '12 (U09) Blue - 2020/21

Katie Blough

Kate Blough

Katie Blough

Head Coach

Phone: (916) 642-6569

 
Teams Coaching

Spirits '10 (U11) Blue - 2020/21
Spirits '06 (U15) ECNL - 2020/21

Vaughn Boyce

Vaughn Boyce

Vaughn Boyce

Head Coach

Phone: (916) 834-5071

 
Teams Coaching

Lightning '06 (U15) Blue - 2020/21
Lightning '04 (U17) Blue - 2020/21

Halee Elmore

Halee Emore

Halee Elmore

Head Coach

 
Teams Coaching

Spirits '08 (U13) Blue - 2020/21
Spirits '09 (U12) Pre-ECNL - 2020/21

Derek Evans

Derek Evans

Derek Evans

Older Boys Coaching Coordinator, Head Coach

Phone: (916) 752-6220

 
Teams Coaching
Lightning '02/'03 (U19) ECNL - 2020/21

Iain Fraser

Iain Fraser

Iain Fraser

Head Coach

Phone: (916) 600-7367

 
Teams Coaching

Lightning '07 (U14) ECNL - 2020/21
Spirits '06 (U15) ECRL/Blue - 2020/21
ECNL Staff Coach - 2020/21

Nate Gargiulo

Nate Gargiulo

Nate Gargiulo

Head Coach

Phone: (916) 494-2176

 
Teams Coaching

Lightning '12 (U09) Blue - 2020/21
Boys U08 Academy - 2020/21
Girls U08 Academy - 2020/21

Kim Kemper

Kim Kemper

Kim Kemper

Head Coach

 
Teams Coaching
Spirits '12 (U09) White - 2020/21

Pedro Lupercio

Pedro Lupercio

Pedro Lupercio

Head Coach

 
Teams Coaching

Lightning '12 (U09) White - 2020/21
Lightning '05 (U16) Blue - 2020/21
Lightning '02/'03 (U19) Blue - 2020/21

Matt McDougall

Matt McDougall

Matt McDougall

Head Coach

 
Teams Coaching

Lightning '05 (U16) ECNL - 2020/21
Lightning '04 (U17) ECNL - 2020/21

Ivan Mirkovic

Ivan Mirkovic

Ivan Mirkovic

Head Coach

Ivan Mirkovic Biography (Coming Soon)
 
Teams Coaching

Lightning '06 (U15) ECNL - 2020/21
Lightning '07 (U14) Blue - 2020/21
Lightning '11 (U10) Blue - 2020/21

Kyle Perez

Kyle Perez

Kyle Perez

Head Coach

 
Teams Coaching

Spirits '07 (U14) White - 2020/21
Spirits '05 (U16) White - 2020/21
Spirits '02/'03 (U19) ECNL Composite - 2020/21

Tony Perez

Tony Perez

Tony Perez

Head Coach

Phone: (916) 799-2619

 
Teams Coaching
Spirits '05 (U16) ECRL/Blue - 2020/21

Ronald Preble

Ron Preble

Ron Preble

Head Coach

 
Teams Coaching

Lightning '10 (U11) White - 2020/21
Lightning '09 (U12) Pre-ECNL - 2020/21

Ron Shackelford

Ron Shackelford

Ron Shackelford

Head Coach

 
Teams Coaching
Spirits '07 (U14) ECNL - 2020/21

Zach Ulrich

Zach Ulrich

Zach Ulrich

Head Coach

 
Teams Coaching

Lightning '11 (U10) White - 2020/21
Lightning '08 (U13) White - 2020/21

Mireya Wathen-Mayorga

Mireya Wathen-Mayorga

Mireya Wathen-Mayorga

Head Coach

 
Teams Coaching

Spirits '10 (U11) White - 2020/21
Spirits '11 (U10) White - 2020/21

Joseph "JJ" Wozniak

Joseph Wozniak

Joseph "JJ" Wozniak

Head Coach

Joseph "JJ" Wozniak Biography (Coming Soon)
 
Teams Coaching

Spirits '07 (U14) Blue - 2020/21
Spirits '08 (U13) ECNL - 2020/21

Phil Wright

Phil Wright

Phil Wright

Staff Coach

Phil Wright Biography (Coming Soon)
 
Teams Coaching
Boys & Girls Staff Coach - 2020/21

Thomas Boon

Thomas Boon

Thomas Boon

Boys Youth Coordinator

Phone: (916) 612-2026